Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Dozvoljeno prekoračenje računa

Imate povremenu potrebu za određenom sumom novca mimo Vaših mesečnih primanja? Želite da Vam je ona uvek na raspolaganju, ali i da možete da je vraćate dinamikom koja Vama odgovara? Onda je dozvoljeno prekoračenje računa pravo rešenje za Vas! Zahtev za Dozvoljeno prekoračenje računa možete podneti već nakon prijema prve plate, odnosno penzije, preko tekućeg računa u Eurobank Direktnoj.

KARAKTERISTIKE:

 • Maksimalni iznos: Do dve mesečne zarade/penzije
 • Period otplate: Do 24 meseca
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva:
  • 400 za dozvoljeno prekoračenje sa rokom do 12 meseci
  • 500 za dozvoljeno prekoračenje sa rokom do 24 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 33,50% (EKS od 40.01%) za zaposlene i 25% (EKS od 28.64%) za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

REPREZENTATIVNI PRIMER:

1) Za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja računa

Period otplate

u mesecima

Naknada za obradu

NKS

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje računa u punom iznosu svih 12/24 meseci

 EKS*

65.000 RSD

12

400 RSD

33,50% fiksna

87.773 RSD

41,54%

65.000 RSD

24

500 RSD

33,50% fiksna

109.951 RSD

40,95%

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

2) Za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

Iznos dozvoljenog prekoračenja računa

Period otplate

u mesecima

Naknada za obradu

NKS

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje računa u punom iznosu svih 12/24 meseci

 EKS*

65.000 RSD

12

400 RSD

25 % fiksna

82.172 RSD

30,07%

65.000 RSD

24

500 RSD

25 % fiksna

98.747 RSD

29,51%

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1) Za zaposlene

 • Lična karta
 • Overena potvrda o zaposlenju i visini primanja

2) Za penzionere

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili PIO uverenje o prijemu poslednje tri penzije
 • Izvod po računu

Povezana dokumenta

Top