Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit u četvrtoj godini otplate - Model prestanka plaćanja obaveza u celosti (glavnica+kamata) tokom grejs perioda
Reprezentativni primer se odnosi na kredite sa anuitetnom otplatom za dužnike koji pripadaju segmentu fizičkih lica kao i na dužnike iz segmenta mikro kredita (pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici)

Iznos kredita 600.000 RSD600.000 RSD
Rok otplate 83 meseca 83 meseca+6 meseci grejs priod+3 meseca dodatnog produženja roka
Iznos mesečne rate Pre uvođenja grejs perioda
9.470,12 RSD
Nakon isteka grejs perioda
9.348,08 RSD*
Nominalna kamatna stopa 8,00% fiksna8,00% fiksna
*Iznos rate nakon primene grejs perioda u otplati obaveza u celosti u trajanju od šest meseci i uz dodatno produženje roka otplate od 3 meseca

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit u četvrtoj godini otplate -Model prestanka plaćanja obaveza (glavnice) uz plaćanje kamate tokom grejs perioda
Reprezentativni primer se odnosi na kredite sa anuitetnom otplatom za dužnike koji pripadaju segmentu fizičkih lica kao i na dužnike iz segmenta mikro kredita (pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici)
Iznos kredita 600.000 RSD600.000 RSD
Rok otplate 83 meseca 83 meseca +6 meseci grejs priod+ 1 mesec dodatnog produženja roka
Iznos mesečne rate Pre uvođenja grejs perioda
9.470,12 RSD
Nakon isteka grejs perioda
9.299,64 RSD*
Nominalna kamatna stopa 8,00% fiksna8,00% fiksna
*Iznos rate nakon primene grejs perioda u otplati obaveza u celosti u trajanju od šest meseci i uz dodatno produženje roka otplate od 1 meseca

Reprezentativni primer za indeksirani kredit u evrima sa otplatom u jednakim ratama uz plaćanje kamate za dužnike koji pripadaju segmentu korporativnog bankarstva

Iznos kredita EUR 66.468,66 EUR 66.468.66
Rok otplate 10 meseci 10 meseci +6 meseci grejs priod
Iznos anuiteta Pre uvođenja grejs perioda
EUR 6.797,17
Nakon isteka grejs perioda
EUR 6.729,33*
Nominalna kamatna stopa 2,626% promenljiva (3M Euribor** + 3.13%)2,626% promenljiva (3M Euribor** + 3.13%)
* Iznos mesečnog anuiteta nakon primene grejs perioda u otplati obaveza (uz plaćanje kamate)
** Vrednost 3m Euribora na dan 22.09.2020.: -0.504%

Reprezentativni primer za indeksirani kredit u evrima sa otplatom u jednakim ratama uz kapitalizaciju za dužnike koji pripadaju segmentu korporativnog bankarstva

Iznos kredita EUR 66.468,66 EUR 67.351,09*
Rok otplate 10 meseci 11 meseci +6 meseci grejs priod
Iznos anuiteta Pre uvođenja grejs perioda
EUR 6.797,17
Nakon isteka grejs perioda
EUR 6.270,22**
Nominalna kamatna stopa 2,626% promenljiva (3M Euribor*** + 3.13%)2,626% promenljiva (3M Euribor*** + 3.13%)
* Iznos kredita nakon kapitalizacije, a po isteku grejs perioda
** Iznos mesečnog anuiteta nakon primene grejs perioda u otplati obaveza (uz kapitalizaciju)
*** Vrednost 3m Euribora na dan 22.09.2020.: -0.504%

Reprezentativni primer za indeksirani revolving kredit u evrima uz plaćanje kamate na korišćena sredstva za dužnike koji pripadaju segmentu korporativnog bankarstva
Reprezentativni primer se odnosi i na revolving kredite iz segmenta mikro kredita

Iznos kredita EUR 100.000,00EUR 100.000,00
Rok otplate 11 meseci 11 meseci +6 meseci grejs priod
Prosečan iznos mesečne obaveze* Pre uvođenja grejs perioda
EUR 182,51
Nakon isteka grejs perioda
EUR 168,13
Nominalna kamatna stopa 1.991% promenljiva (3M Euribor** + 2,5%)1.991% promenljiva (3M Euribor** + 2,5%)
*Obračun mesečne obaveze je urađen na pretpostavci da klijent tokom celog perioda trajanja kredita koristi ukupno odobreni iznos kredita.
** Vrednost 3m Euribora na dan 13.10.2020.: -0.509%

Reprezentativni primer za indeksirani revolving kredit u evrima uz kapitalizaciju kamate za dužnike koji pripadaju segmentu korporativnog bankarstva
Reprezentativni primer se odnosi i na revolving kredite iz segmenta mikro kredita
Iznos kreditaEUR 100.000,00EUR 100.989,97*
Rok otplate 11 meseci 11 meseci +6 meseci grejs priod
Prosečan iznos mesečne obaveze** Pre uvođenja grejs perioda EUR 182,51 Nakon isteka grejs perioda EUR 169,79
Nominalna kamatna stopa 1.991% promenljiva (3M Euribor*** + 2,5%)1.991% promenljiva (3M Euribor*** + 2,5%)
* Iznos kredita nakon kapitalizacije, a po isteku grejs perioda
** Obračun mesečne obaveze je urađen na pretpostavci da klijent tokom celog perioda trajanja kredita koristi ukupno odobreni iznos kredita.
*** Vrednost 3m Euribora na dan 13.10.2020.: -0.509%
Top