Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Namenski računi za prijem bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva finansija

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da su u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije, o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19, privrednim subjektima, uključujići ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, koji su prihvatili Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije i ostvarili pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva finansija, a koji imaju račun samo u Eurobanci kao i pravnim subjektima koji imaju račune u više banaka, a opredelili su se za otvaranje računa u Eurobanci, otvoreni posebni namenski računi za prijem bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva finansija.Karakteristike namenskog računa su:

  • Novčana sredstva za isplatu direktnih davanja uplaćivaće Uprava za trezor;
  • Sredstva primljena na ove račune možete da koristite isključivo za namene propisane Uredbom Vlade Srbije;
  • Pravo na raspolaganje sredstvima imaju lica koja imaju pravo raspolaganja na osnovnom tekućem dinarskom platnom računu;
  • Otvaranje i vođenje računa kao i transakcije sa istog ne podležu tarifiranju od strane Banke;
  • Namenski računi su izuzeti od prinudne naplate na osnovu podataka Poreske Uprave, osim u slučaju gubitka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti po nalogu Poreske uprave;
  • Dostava izvoda za namenski račun vršiće se na isti način na koji ste se opredelili po osnovnom tekućem platnom računu;
  • Gašenje ovih namenskih računa vršiće se automatski po prijemu obaveštenja Poreske uprave nakon prestanka programa direktnog davanja u skladu sa Uredbom ili ukoliko privredni subjekt izgubi pravo na korišćenje ovih sredstava;
  • Korisnicima Elektronskog i Mobilnog bankarstva namenski račun biće vidljiv u aplikacijama, sredstva odmah dostupna a ovlašćenja usklađena sa tekućim dinarskim računom za redovno poslovanje; Ukoliko niste registovani za uslugu Digitalnog bankarstva pošaljite nam Zahtev, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku
  • Besplatnu potvrdu o namenskom računu možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Eurobanke.
  • Informaciju o broju računa možete dobiti i pozivom Kontakt centra banke ( 0800 1111 44 ili +381112023353 za pozive sa mobilnog telefona) ili putem e-maila europhone@eurobank.rs .
Otvoreni namenski računi su prijavljeni u Registru imalaca računa Narodne banke Srbije i objavljeni su na sajtu nbs.rs.

Uvid u podatke možete izvršiti putem linka https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rir.html unosom matičnog broja privrednog subjekata.

Top