Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Riziko program

Wiener Stӓdtische Riziko osiguranje je životno osiguranje koje pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje, a ugovara se na određeni rok trajanja. Za nisku premiju dobija se visoka osigurana suma, koja bi našim najmilijima pomogla da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da lakše prebrode finansijske izazove.

Zašto RIZIKO osiguranje?

  • Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija - u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže;
  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.
  Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:
  • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godine;
  • Osiguranje se može ugovoriti na najmanje jednu a najviše 20 godina;
  • Minimalna godišnja premija u zavisnosti od načina plaćanja iznosi: 20 do 60 EUR.
  Primer  Starost osiguranika40 godina
  Trajanje osiguranja20 godina
  Godišnja premija
  200 EUR
  Osigurana suma
  20.117,17 EUR


  Specijalna vrsta osiguranja – Riziko sa opadajućim sumama

  Ovo osiguranje služi isključivo za obezbeđivanje Vašeg kredita. Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.
  Top