Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita za sve keš i refinansirajuće kredite

Zahvaljujući saradnji sa Wiener Städtische osiguranjem Eurobank Direktna je obezbedila kao dodatnu pogodnost za korisnike gotovinskih i refinansirajućih kredita osiguranje od nemogućnosti otplate kredita.

Osiguranje obezbeđuje korisnicima kredita da prevaziđu teškoće u sledećim situacijama:

  • Prestanak radnog odnosa nastao mimo volje korisnika kredita
  • Privremena sprečenost za rad usled nesrećnog slučaja ili bolesti
  • Smrti usled nesrećnog slučaja
  • Nastanak potpunog trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja
  • Bolničko lečenje od posledica nesrećnog slučaja.
  Uz kredit, izaberite osiguranje od nemogućnosti otplate kredita čime obezbeđujete finansijsku zaštitu i sigurnost tokom celog perioda otplate kredita.

  U slučaju prestanka radnog odnosa koji je nastao mimo Vaše volje, Wiener Städtische osiguranje pokriva mesečne rate kredita dospele na plaćanje nakon prestanka radnog odnosa, do ukupno 12 meseci u toku period otplate kredita, sve dok ste nezaposleni i primate naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.

  U slučaju privremene sprečenosti za rad nastale usled nesrećnog slučaja ili bolesti, Wiener Städtische osiguranje pokriva 6 mesečnih rata kredita dospelih na plaćanje tokom odsustva sa posla, maksimalno za dva osigurana slučaja.

  U slučaju nastanka ugovorenog procenta trajnog invaliditeta ili smrti usled nezgode, Wiener Städtische osiguranje pokriva iznos ostatka glavnice duga po kreditu nastao od trenutka kada se desi osigurani slučaj, najviše do visine osigurane sume.

  Za slučaj bolničkog lečenja od posledica nezgode koje traje u kontinuitetu više od 14 dana, Wiener Städtische osiguranje isplaćuje 6 mesečnih rata kredita koje su dospele za plaćanje nakon početka bolničkog lečenja.

  Klijenti na raspolaganju imaju jednu od ponuđenih opcija:

  1. Osiguranje korisnika kredita od gubitka zaposlenja i posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet) ili
  2. Osiguranje korisnika kredita od privremene sprečenosti za rad i posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet).
  Klijent koji ne ispunjavaju uslove da zaključe jednu od ovih opcija, mogu da zaključe:
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet) i bolničkog lečenja u trajanju dužem od 14 dana od posledica nezgode.

  Reprezentativni primer:  Pokriće Iznos kredita RSD Rok otplate(meseci) NKS EKS Rata Ukupna premija osiguranja u RSD
  Gubitak zaposlenja i nezgoda 300,000 48 12,45% 13,45% 7.989 9.544,46
  Bolovanje i nezgoda 9.486,58
  Bolničko lečenje i nezgoda 9.150,05

  Za sve dodatne informacije o proizvodu posetite neku od ekspozitura Eurobank Direktne i obezbedite svojoj porodici i sebi dodatnu finansijsku zaštitu i sigurnu budućnost tokom otplate kredita.

  Top