Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita za sve keš i refinansirajuće kredite

Zahvaljujući saradnji sa Wiener Städtische osiguranjem Eurobank Direktna je obezbedila kao dodatnu pogodnost za korisnike gotovinskih i refinansirajućih kredita osiguranje od nemogućnosti otplate kredita.

Osiguranje obezbeđuje korisnicima kredita da prevaziđu teškoće u sledećim situacijama:

  • Prestanak radnog odnosa nastao mimo volje korisnika kredita
  • Smrti usled nesrećnog slučaja
  • Nastanak potpunog trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja
  • Bolničko lečenje od posledica nesrećnog slučaja.
  Obezbedite sebi i svojoj porodici dodatnu finansijsku zaštitu. Uz kredit, izaberite osiguranje od nemogućnosti otplate kredita čime obezbeđujete finansijsku zaštitu i sigurnost tokom celog perioda otplate kredita.

  U slučaju prestanka radnog odnosa koji je nastao mimo Vaše volje, Wiener Städtische osiguranje pokriva mesečne rate kredita dospele na plaćanje nakon prestanka radnog odnosa, do ukupno 12 meseci u toku period otplate kredita, sve dok ste nezaposleni i primate naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.

  U slučaju nastanka potpunog trajnog invaliditeta ili smrti usled nezgode, Wiener Städtische osiguranje pokriva iznos ostatka glavnice duga po kreditu nastao od trenutka kada se desi osigurani slučaj, najviše do visine osigurane sume.

  Za slučaj bolničkog lečenja koje traje u kontinuitetu 15 ili više dana, Wiener Städtische osiguranje isplaćuje 6 mesečnih rata kredita koje su dospele za plaćanje nakon početka bolničkog lečenja.

  Klijenti na raspolaganju imaju jednu od ponuđenih opcija:

  1. Osiguranje korisnika kredita od gubitka zaposlenja i posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet)
  2. Osiguranje korisnika kredita od posledica nezgode (smrt i trajni invaliditet) i bolničko lečenje

  Reprezentativni primer:

  Iznos kredita RSD

  Rok otplate (meseci)

  NKS

  EKS

  Rata

  Ukupna premija osiguranja (gubitak zaposlenja i nezgoda)

  300,000

  48

  18,71%

  24,17%

  9.418

  9.544,46

  Iznos kredita RSD

  Rok otplate (meseci)

  NKS

  EKS

  Rata

  Ukupna premija osiguranja (bolničko lečenje i nezgoda)

  300,000

  48

  18,71%

  24,17%

  9.418

  9.150,05

  Za sve dodatne informacije o proizvodu posetite neku od ekspozitura Eurobank Direktne i obezbedite svojoj porodici i sebi dodatnu finansijsku zaštitu i sigurnu budućnost tokom otplate kredita.

  Top