Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Reprezentativni primeri za moratorijum


Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit u prvoj godini otplate

Iznos kredita

500.000 RSD

Rok otplate

83 meseca

83 meseca + 2 meseca moratorijuma

Iznos mesečne rate

7.976,77 RSD

8.063,70 RSD*

Razlika u mesečnoj rati: 86,93 RSD

Nominalna kamatna stopa

8,34% promenljiva

(3M Belibor + 7,00%)

*Iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza (moratorijum) u trajanju od dva meseca

Reprezentativni primer za stambeni kredit u EUR prvoj godini otplate

Iznos kredita

40.000 EUR

Rok otplate

240 meseci

240 meseci + 2 meseca moratorijuma

Iznos mesečne rate

214,66 EUR

215,41 EUR*

Razlika u mesečnoj rati: 0,75 EUR

Nominalna kamatna stopa

2,60% promenljiva

(6M Euribor + 2,97%)

*Iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza (moratorijum) u trajanju od dva meseca

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje u trećem mesecu trajanja

Iznos limita

40.000 RSD

Rok otplate

24 meseca

24 meseca + 2 meseca moratorijuma

Iskorišćeni limit

20.000 RSD

Iznos mesečne obaveze

576,94 RSD

631,01 RSD*

Razlika u mesečnoj obavezi: 54,06 RSD

Nominalna kamatna stopa

33,50% fiksna

*Iznos mesečne obaveze nakon primene zastoja u otplati (moratorijuma) u trajanju od dva meseca

Reprezentativni primer za kreditnu karticu

Primer obračuna kamate

Datum

Primer otplate bez rata

Primer otplate sa ratama

Početni balans (transakcije kupovine i podizanja gotovine)

31-Jul-20

-10.000,00 RSD

-10.000,00 RSD

Dospela rata

31-Aug-20

0,00 RSD

-10.000,00 RSD

Kamata

31-Aug-20

-172,22 RSD

-172,22 RSD

Dospela rata

30-Sep-20

0,00 RSD

-10.000,00 RSD

Kamata

30-Sep-20

-166,66 RSD

-166,66 SRD

Ukupan dug po kartici

30-Sep-20

-10.338,88 RSD

-30.338,88 RSD

Uplata minimalne mesečne obaveze

20-Oct-20

516,94 RSD

1.516,94 RSD

Dospela rata

31-Oct-20

0,00 RSD

-10.000,00 RSD

Kamata

31-Oct-20

-169,06 RSD

-162,95 RSD

Ukupan dug po kartici

31-Oct-20

-9.990,99 RSD

-38.984,88 RSD

Reprezentativni primer se odnosi na kreditnu karticu sa kamatnom stopom od 20% na godišnjem nivou, datumom preseka na kraju meseca i rokom za plaćanje do 20-tog u narednom mesecu. Minimum za uplatu se obračunava po stopi od 5%. Banka je dodatno izašla u susret klijentima tako da na rate knjižene tokom perioda moratorijuma neće biti obračuna kamate nikada. Takođe, Banka ne obračunava kamatu na neplaćenu kamatu, a kamata obračunata tokom avgusta i septembra će imati poslednji prioritet naplate, tako da će klijentima uplata zatvarati osnovicu na koju ide obračun kamate pre same kamate na koju nema obračuna kamate.

Reprezentativni primer za dinarski revolving kredit koji je u prvoj godini otplate

Iznos kredita

RSD 3,000,000.00

Rok otplate

12 meseci

12 meseci + 2 meseca moratorijuma

Iznos mesečne obaveze*

RSD 12,053.33

** RSD 14,176.36

Razlika u mesečnoj obavezi: 2,123.03 RSD

Nominalna kamatna stopa

4.52% promenljiva

(3M Belibor*** + 3.50%)

* Obračun mesečne obaveze je urađen na pretpostavci da klijent tokom celog perioda trajanja kredita koristi ukupno odobreni iznos kredita

**Iznos mesečne obaveze nakon primene zastoja u otplati (moratorijuma) u trajanju od dva meseca

*** Vrednost 3m Belibora na dan 30.07.2020.: 1.02%

Reprezentativni primer za indeksirani kredit u evrima za pravna lica sa otplatom u jednakim ratama

Iznos kredita

204,000.00 EUR

Rok otplate

12 meseci

12 meseci + 2 meseca moratorijuma

Iznos anuiteta

17,257.57 EUR

17,334.84 EUR*

Razlika u mesečnim anuitetima: 77.27 EUR

Nominalna kamatna stopa

2.346% promenljiva

(3M Euribor** + 2.8%)

*Iznos mesečnog anuiteta nakon primene zastoja u otplati obaveza (moratorijum) u trajanju od dva meseca

** Vrednost 3m Euribora na dan 30.07.2020.: -0.454%

Top