Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Plaćanje prema inostranstvu

Eurobanka je organizaciono, tehnički i kadrovski u potpunosti opremljena za zadovoljenje potreba svojih klijenata - pravnih lica za obavljanjem svih vrsta placanja, u zemlji i inostranstvu.

Iskusni i obučeni kadrovi, primena savremene tehnologije, široko rasprostranjena korespondentna mreža banaka predstavljaju sinonim brzog, efikasnog i kvalitetnog servisa koji Banka pruža svojim klijentima u domenu međunarodnog platnog prometa.

Eurobanka izvršava putem SWIFT-a sve vrste deviznog plaćanja.

Prilivi iz inostranstva

O svim prilivima iz inostranstva Banka klijentima dostavlja obaveštenje istog radnog dana putem digitalnih kanala ili e-maila. Po prijemu notifikacije potrebno je u roku od 10 dana dostaviti raspored, odnosno popunjeno i overeno obaveštenje. Nakon isteka navedenog roka priliv će biti vraćen nalogodavnoj banci.

Ukoliko ste korisnik Asseco office elektronskog bankarstva pozivamo Vas da klikom na link saznate kako da kompletirate nalog dospelog ino priliva.

Korisnici Halcom elektronskog bankarstva uputstvo za preuzimanje naloga ino priliva mogu da potraže na linku.

Top