Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obuka za zaposlene kod ovlašćenih menjača ili pružalaca platnih usluga

U skladu sa Odlukom o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan, Eurobank Direktna a.d. obaveštava svoje klijente i poslovne saradnike da vrši obuku zaposlenih kod ovlašćenih menjača sa kojima banka ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova, kao i zaposlenih kod pružalaca platnih usluga koji imaju račun kod Banke.

Obuke se vrše u Beogradu, u poslovnim prostorijama Banke. Svi zainteresovani mogu da popune Zahtev u nastavku i da isti pošalju putem mail-a na adresu menjaci-obuka@eurobank-direktna.rs .

Nakon prijema zahteva, biće dostavljene detaljne instrukcije o daljim koracima, tačnom vremenu i mestu održavanja obuke.

Povezana dokumenta

Top