Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Novi Dorcol complex mortgage loans special offer

Eurobank Direktna je posebno prilagodila svoju ponudu stambenih kredita potrebama savremenih korisnika koji tragaju za modernom oazom u samom srcu Beograda.Potražite Vaš razlog za osmeh u novom domu u okviru stambeno - poslovnog kompleksa Novi Dorćol
 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita:Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate:do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa:
  • od 6,01% (2,67% + 6M Euribor) - za kredit osigurane preko NKOSK-a
  • od 6,24%(2,90% + 6M Euribor) - za kredit bez NKOSK osiguranja
 • Efektivna kamatna stopa
  • od 6,50% - za kredit osiguran kod NKOSK-a
  • od 6,57% - za kredit bez osiguranja preko NKOSK-a
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatom:*
  Karakteristike kreditaStambeni kredit osiguran kodNacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranjakod Nacionalne korporacije
  Valuta kreditaDinarski kredit indeksiran u EURDinarski kredit indeksiran u EUR
  Kupoprodajna cena100.000 EUR100.000 EUR
  Učešće 20%20.000 EUR20.000 EUR
  Iznos kredita 80.000 EUR 80.000 EUR
  Rok otplate 360 meseci 360 meseci
  Naknada za obradu zahteva 0%0%
  Iznos mesečne rate 485 EUR497 EUR
  Ukupno za otplatu 177.833 EUR180.766 EUR
  NKS*** promenljiva, godišnja 6,01% (2,67% + 6M Euribor)6,24% (2,90% + 6M Euribor)
  EKS**** na dan 04.04.2023. 6,61%6,68%
*Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.
***Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
****Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 04.04.2023. vrednost 6M Euribora = 3,34%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

***U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

Pregled troškova (RSD)Stambeni kredit bez osiguranja kod NKSOK-a Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a
Menica x 2100 RSD (50 RSD po menici)100 RSD (50 RSD po menici)
Osnovni izvestaj kreditnog biroa246 RSD246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD10.080 RSD
Osiguranje nepokretnosti- godišnje 40 EUR (u RSD protivvrednosti)40 EUR (u RSD protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti540 RSD540 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti14.000 RSD14.000 RSD
Upis hipoteke56.590 RSD56.590 RSD
Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a/30 EUR (u RSD protivvrednosti)
Premija NKOSK-a, za trošak osiguranja kod NKOSK-a od 1.50%-3.50% po važećem Tarifniku NKOSK-a/1.400 EUR (u RSD protivvrednosti)
Naknada za prevremenu otplatu: 0% - 1% u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.Sredstvo obezbeđenja - Hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini.Ponuda važi za kupovinu nepokretnosti od izabranog investitora.
Top