Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROBANK Grupa

Eurobank Grupa, koju čine Eurobank S.A. (Eurobank) i njene podružnice, predstavlja jaku bankarsku grupu aktivnu u šest zemalja, sa ukupnom aktivom od 77,2 milijardi evra i 11,762 zaposlenih. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) je matična kompanija Eurobank Grupe.

Sa ukupnom mrežom od 647 ekspozitura u Grčkoj i inostranstvu, Eurobank nudi sveobuhvatan spektar finansijskih proizvoda i usluga fizičkim i pravnim licima. U Grčkoj, poslovanje Eurobanke obuhvata poslovnu mrežu, centre za privredno bankarstvo, mrežu privatnog bankarstva, kao i dinamično digitalno prisustvo. Eurobank je takođe prisutna u Bugarskoj, Srbiji, Kipru, Luksemburgu i Ujedinjenom kraljevstvu (Londonu).

Filozofija Eurobanke fokusira se na pružanje kvalitetnih usluga klijentima uz posvećivanje pažnje njihovim specifičnim i raznovrsnim potrebama.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank, odgovarajući na potrebe današnjeg okruženja koje se stalno menja, dosledno osmišljava akcije koja se odnose na društvena i ekološka pitanja, usvajajući odgovorne prakse koje promovišu transparentnost i poslovnu etiku. Eurobank povezuje svoje poslovne odluke sa održivošću životne sredine, društvenom odgovornošću i korporativnim upravljanjem (ekološko, društveno i korporativno upravljanje).

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Bruto krediti

41,2

Depoziti

52,5

Ukupna aktiva

77,2

Ukupan akcijski kapital

5,7

Broj filijala

647

Grčka

300

Međunarodno prisustvo

347

Podaci na dan 31. decembar 2021.

Top