Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Devizno i novčano tržište

Sektor sredstava i likvidnosti pruža usluge kupoprodaje deviza za sve valute koje se nalaze na kursnoj listi Eurobank Direktna ad Beograd. Bazirajući se isključivo na tržisnim principima obezbeđujemo svojim klijentima trenutne i precizne kotacije kao i informacije o svim bitnim dešavanjima na finansijskim tržištima.

Uzimajući u obzir rizike promene kamatnih stopa i deviznih kurseva nudimo rešenja svojim klijentima rukovodeći se njihovim potrebama u svakodnevnom poslovanju:


Top