Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Depoziti

Eurobank Direktna naročitu pažnju poklanja depozitnim poslovima sa pravnim licima.

U cilju afirmisanja ovih poslova, Banka je spremna da sa svakim potencijalnim depozitnim klijentom posebno ugovara rokove i uslove oročenja. Kamatne stope su veoma konkurentne i redovno se uskladjuju sa kretanjima na tržištu. Depoziti mogu biti upotrebljeni i kao instrument obezbedjenja za kredite, akreditive i garancije.

Banka nudi sledeće vrste depozitnih proizvoda:

  1. oročeni dinarski depoziti
  2. oročeni devizni depoziti u EUR i USD
  3. oročeni namenski (garantni) depoziti
  4. depoziti po vidjenju na transakcionom računu
Top