Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

KREDIT COOL KEŠ KREDITI U EUROBANK DIREKTNOJ

Zar nije cool onaj osećaj kad možeš da ostvariš svoje želje?

Ostvarite želje uz pomoć Kredit Cool gotovinskog kredita i sa varijabilnom kamatnom stopom.

Za sve Vaše potrebe, omogućili smo pravo finansijsko rešenje sa neverovatnom kamatnom stopom već od 5,50% + 3m Belibor za iznose kredita preko 600.000 dinara, bez naknade za obradu kreditnog zahteva, kao i jednostavnu proceduru podnošenja zahteva.

Karakteristike gotovinskog kredita u RSD:
  • Iznos: 64.000 – 3.600.000 RSD
  • Period otplate kredita: 12 - 71 meseca
Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥ 600.000 dinara: 10,95%, promenljiva (5,50% +3m Belibor)*
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: 12,45% promenljiva (7% + 3M Belibor)*
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 17,45%, promenljiva (3m Belibor +12,00%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥600.000 dinara: od 11,70%
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: od 13,41%
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: od 19,22%
Period otplate: 12 - 71 meseca

Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:

  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita (RSD)

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit bez prijema zarade

Iznos kredita (RSD)

1.200.000

500.000

300.000

300.000

Rok otplate (u mesecima)

71

71

71

71

Naknada za obradu kredita

0%

0%

0%

0%

Rata (RSD)

22.975

9.955

5.973

6.771

Ukupno otplaćeno (RSD)

1.631.519

707.081

424.367

481.028

NKS* (promenljiva, godišnja)

10,95%

12,45%

12,45%

17,45%

EKS** (promenljiva)

11,71%

13,42%

13,43%

19,27%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3m Belibora i fiksne marže. Vrednost 3m Belibora na dan 28.06.2024. iznosi 5,45% i primenjuje se do 30.09.2024. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa mesec dana nakon izvršene promene.
**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).
Top