Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Auto kredit - Eurobank Direktne

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja.

Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.

Eurobank Direktna - Auto kredit za kupovinu novih vozila indeksiran u EUR – Sa rokom otplate do 48 meseci

 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate kredita
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • Trošak održavanja kreditne partije 0.05% od iznosa kredita
 • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobank Direktnu
 • Iznos kredita: 2.500-35.000 EUR
 • Period otplate kredita: Od 12-48 meseci
 • Minimalno učešće je 30% od iznosa kredita
 • Bez kasko osiguranja za za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti
 • Bez zaloge na vozilu – za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti

Reprezentativni primer:


Iznos kredita (EUR)10.500 7.000
Rok otplate (u mesecima) 4848
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Trošak održavanja kreditne partije (EUR)5,253,50
Rata (EUR) 233155
Ukupno otplaćeno (EUR) 11.4177.612
NKS* (fiksna) 2,99%2,99%
EKS** (fiksna godišnja) 4,25%4,26%


*Nominalna kamatna stopa je fiksna za ceo period otplate.

**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi kupovine 2 menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD), mesečni trošak održavanja partije 0,05% od iznosa kredita.
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Eurobank Direktna- Auto kredit za kupovinu novih vozila indeksiran u EUR – Sa rokom otplate do 60 meseci
 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate kredita
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • Trošak održavanja kreditne partije 0.05% od iznosa kredita
 • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobank Direktnu
 • Iznos kredita: 2.500-35.000 EUR
 • Period otplate kredita: Od 49-60 meseci
 • Minimalno učešće je 30% od iznosa kredita
 • Bez kasko osiguranja za za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti
 • Bez zaloge na vozilu – za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti

Reprezentativni primer:
Iznos kredita (EUR)10.500 7.000
Rok otplate (u mesecima) 6060
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Trošak održavanja kreditne partije (EUR)5,253,50
Rata (EUR) 192127
Ukupno otplaćeno (EUR) 11.7307.821
NKS* (fiksna) 3,28%3,28%
EKS** (fiksna godišnja) 4,54%4,54%
*Nominalna kamatna stopa je fiksna za ceo period otplate. **U obračun EKS-a su uključeni: troškovi kupovine 2 menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD), mesečni trošak održavanja partije 0,05% od iznosa kredita. Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Eurobank Direktna- Auto kredit za kupovinu novih vozila indeksiran u EUR – Sa rokom otplate do 84 meseca
 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate kredita
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • Trošak održavanja kreditne partije 0.05% od iznosa kredita
 • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobank Direktnu
 • Iznos kredita: 2.500-35.000 EUR
 • Period otplate kredita: Od 12-84 meseci
 • Minimalno učešće je 30% od iznosa kredita
 • Bez kasko osiguranja za za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti
 • Bez zaloge na vozilu – za iznose kredita do 16.000 € u dinarskoj protivvrednosti

Reprezentativni primer:


Iznos kredita (EUR)10.500 7.000
Rok otplate (u mesecima) 8484
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Trošak održavanja kreditne partije (EUR)5,253,50
Rata (EUR) 143,7095,80
Ukupno otplaćeno (EUR) 12.5148.344
NKS* (fiksna) 3,98%3,98%
EKS** (fiksna godišnja) 5,24%5,24%
*Nominalna kamatna stopa je fiksna za ceo period otplate. **U obračun EKS-a su uključeni: troškovi kupovine 2 menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD), mesečni trošak održavanja partije 0,05% od iznosa kredita. Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Eurobank Direktna - Dinarski auto kredit – Za kupovinu novih i polovnih vozila
 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate kredita
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
 • Bez troška održavanja kreditne partije
 • Bez obaveze prenosa zarade u Eurobank Direktnu
 • Iznos kredita: 240.000-2.800.000 RSD
 • Period otplate kredita: Od 12-84 meseci

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (RSD)700.000 1.000,000
Rok otplate (u mesecima) 8484
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata (RSD) 12.04096
Ukupno otplaćeno (RSD) 1.011.7641.445.207
NKS* (fiksna) 11,00%11,00%
EKS** (fiksna godišnja) 11,77%11,76%
*Nominalna kamatna stopa je fiksna za ceo period otplate.
**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi kupovine 2 menice (100 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top