Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Elektronsko bankarstvo

Za klijente koji su koristili e-b@nking Eurobanke

Za klijente koji su koristili e-b@nking Direktne banke

Brži put do stvari koje Vam znače!

Stvorili smo brz, efikasan i krajnje jednostavan način za kontrolu Vaših finansija.

Sada možete uživati u savremenom konceptu bankarstva prilagođenom Vama.

Banka Vam, nudi mogućnost otvaranje naloga za Digitalno bankarstvo, bez odlaska u ekpozituru potpuno ONLINE ili podnošenjem Pristupnice za elektronske servise u bilo kojoj ekspozituri Eurobank Direktne.

Aktiviranjem naloga za Elektronsko bankarstvo, u zavisnosti od odabranog rešenja, na raspolaganju Vam, mogu biti dostupne sledeće mogućnosti*:

 • Kreiranje novih lozinki za pristup aplikaciji bez odlaska u ekspozituru
 • Uvid u stanje i promet po svim računima, kreditima i kreditnim karticama koje imate u Banci i
 • Prenos novčanih sredstava sa kreditne kartice na tekući račun uz znatno nižu naknadu nego na šalteru Banke
 • Provera detalja i datuma isteka Vašeg dozvoljenog prekoračenja računa kao i detalja o rezervisanim sredstvima
 • Provera važeće i prethodne kursne liste
 • Plaćanje rata Vašeg kredita ili plaćanje minimalnog iznosa za kreditnu karticu
 • Sa kreditnim kalkulatorom izračunavanje iznosa potencijalne rate i kamate
 • Podešavanje/Promena Vašeg limita po transakaciji, kao i dnevnog limita
 • Ispratite Vaše Zahteve kroz opciju moje poruke
 • Dostupnost na svim uređajima, operativnim sistemima i internet pretraživačima, bez dodatnih instalacija
 • Plaćanja računa sa SMS OTP kodom, bez naknade**
 • Prenos novčanih sredstava između sopstvenih računa
 • Obavite menjačke poslove uz povoljniji kurs (pri kupovini evra 2,4 RSD/pri prodaji evra 1,8 RSD u odnosu na standardni kurs u ponudi Banke)
 • Kreiranje šablona i brzo plaćanje računa putem istih
 • Obavljanje plaćanja u domaćem platnom prometu
 • Dobijanje izvoda za dinarski ili devizni račun, u više formata
 • Kreiranje naloga sa datumom valute u budućnosti
 • Kreiranje liste sigurnih računa i plaćanje bez unosa SMS OTP koda do ograničenog limita
 • Pretraživanje mape Eurobank Direktna bankomata
 • Podnošenje Zahteva, za različite usluge Banke, bez odlaska u ekspozituru
 • Podrška putem četa, video četa i društvenih mreža
*Napomena: Neke od navedenih opcija su dostupne samo u korisnicima koji su koristili eBanking rešenje Eurobanke, odnosno Direktne banke. Detalje o dostupnim opcijama možete naći u odgovarajućem korisničkom uputstvu:

  **Naknade su oslobođeni korisnici svih paketa dinarskih tekućih računa, osim paketa "EuroPlata" i to za sve naloge do 300.000,00 RSD. Za naloge preko 300.000,01 RSD naplaćuje se standardna naknada u skladu sa važećim Tarifnikom za usluge Banke.

  Top