Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROPOS aplikacija za naplatu putem mobilnog uređaja

EUROPOS omogućava brzu, laku i sigurnu naplatu robe i usluga korišćenjem mobilnog uređaja, prezentovanjem IPS QR koda.

EUROPOS aplikacija Eurobank Direktne se koristi za prihvat instant plaćanja putem mobilnih telefona, a instalira se direktno na mobilni uređaj preduzetnika, odnosno vlasnika preduzeća i zaposlenih. EUROPOS je namenjen trgovcima (preduzećima i preduzetnicima) koji koriste postojeću Eurobank Direktna mobilnu aplikaciju, i koji žele da unaprede svoje poslovanje uvođenjem moderne, brze i sigurne bezgotovinske naplate robe i usluga putem IPS QR koda Narodne banke Srbije.
Prednosti EUROPOS aplikacije su brojne:
  • Nije potrebna nikakva posebna infrastruktura i oprema, koristi se samo mobilni uređaj
  • Plaćanje se odvija brzo,  za manje od 10 sekundi 
  • Novac od naplate je odmah na računu trgovca
  • Niža provizija nego kod kartičnih transakcija
  • Nema fiksnih troškova ni zadatog broja transakcija 
  • U slučaju reklamacije ili nesporazuma sredstva se mogu odmah, delimično ili u potpunosti, vratiti kupcu.
  • Jednostavno kreiranje mreže trgovca, mogućnost dodavanja i brisanja prodajnih mesta
  • Pregled izvršenih transakcija sa statusom i detaljima
  • Slanje različitih izveštaja
  • Personalizacija okruženja (prilagođavanje vizuelnom identitu uz dodavanje Vašeg loigotipa i rasporeda boja)
Prednost za kupce proizvoda i usluga jeste mogućnost plaćanja bez gotovine i platne kartice, kao i optimizaciju vremena, jer je naplatu moguće vršiti na više mobilnih uređaja u okviru jednog prodajnog mesta, bez čekanja u redu.

Kako se koristi EUROPOS?

EUROPOS naplata po IPS skeniraj modelu
Ovaj model plaćanja na prodajnom mestu omogućava izvršenje transakcije na način gde se IPS QR kod generiše na strani primaoca (trgovca), a skeniranje i izvršenje se dešava na strani platioca (kupca). Na prodajnim mestima gde je omogućen, ovaj vid plaćanja jasno je obeležen logotipom usluge.
EUROPOS aplikacija je na raspolaganju svim preduzećima i preduzetnicima registrovanim na teritoriji Srbije, bez obzira na njihovu delatnost.
Zahtev za aplikaciju je moguće podneti u najbližoj ekspozituri Eurobank Direktne.
Aplikaciju možete preuzeti na Google Play prodavnici.Više informacija o EUROPOS aplikaciji potražite u Korisničkom uputstvu
Top