Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Korporativno upravljanje

Adekvatno i odgovorno korporativno upravljanje predstavlja ključni preduslov u stvaranju vrednosti koje Banka pruža svojim akcionarima i društvu u celini.

U razvoju principa korporativnog upravljanja koje primenjuje u svom radu, Banka se oslanja na važeće zakonske okvire, pravila i propise, svoj međunarodni razvoj, kao i na interne korporativne vrednosti.

Principi korporativnog upravljanja počivaju na odgovornosti i kompetenciji upravljačkih organa i drugih odbora, odgovornom bankarskom poslovanju unutar Grupe sa posebnim akcentom na upravljanju rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola.

Banka nastoji da svoje principe korporativnog ponašanja primeni i u svojoj široj korporativnoj kulturi, čineći ih nerazdvojnim celinama, jer se dosledno korporativno upravljanje ne odnosi samo na poštovanje regulatornih zahteva, već podrazumeva lični integritet i odgovornost.

Najveći akcionar Banke je Eurobank S.A. , Atina.

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Slavica Pavlović - Predsednik
 2. Milan Vićentić
 3. Dušan Mihailović
 4. Vuk Zečević
 5. Vladimir Tofoski
 6. Saša Nestorovski
 7. Sanja Tanasijević – Krstić
 8. Dimitar Komlenović

Upravni odbor:

 1. Dragan Lazarević - nezavisni član i predsednik
 2. Michalakis Louis 
 3. Stavros Ioannou
 4. Konstantinos Vousvounis
 5. Ivi Vigka- nezavisni član
 6. Georgios Oikonomidis - nezavisni član
 7. Lambros Yiannis Demosthenous
 8. Nikolaos Pavlidis
 9. Georgios Loizou - nezavisni član
 10. Svetlana Ristić
 11. Ljubinka Lovčević
Top