Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Članica Helenskog Privrednog Udruženja

Helensko privredno udruženje Srbije osnovano je 2003. godine kao privatna, nevladina, neprofitna organizacija grčkih privrednika u Srbiji.


Kompanije-članice Helenskog privrednog udruženja Srbije predstavljaju grčke ekonomske interese u širem smislu i u Srbiji ostvaruju svoje delatnosti u raznim sektorima kao što su hotelski sektor, industrija, građevinarstvo, trgovina naftom, turizam, bankarstvo, telekomunikacije, maloprodaja hrane i pića, itd. Ukupne grčke direktne investicije procenjene su na oko 1,5 milijardi evra, dok direktne i indirektne investicije ostvarene u poslednjih 20 godina premašuju 2,5 milijardi evra.

Udruženje je od svog osnivanja ostalo posvećeno svojoj osnovnoj misiji - približavanju grčkog i srpskog tržišta i jačanju ekonomskih odnosa dveju zemalja, podržavanju procesa ekonomskih reformi u Srbiji, kao i poboljšanju uslova poslovanja u zemlji.

Helensko privredno udruženje u Srbiji
Bulevar Arsenija Čarnojevica 68/8
11070 Beograd
Tel: 011 36 26 067
Fax: 011 64 82 96 508
E-mail: office@hba.rs

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

  • Predsednik - Nikolaos Sliousaregko (Hotel Junior)
  • Potpredsednik - Vuk Dapčević (Eurobank Direktna)
  • Blagajnik - Georgios Karafergias (Roda Točkovi)
  • Član - Vasilis Karanasios (Coral SRB - Official Shell Licensee)
  • Član - Stylianos Tsoktouridis (Alumil YU Industry)
Top