Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Članica AMCHAM-a

Američka Privredna Komora u Srbiji predstavlja neprofitnu organizaciju koja ima za svoj prevashodni cilj uzajamnu saradnju i prijateljstvo izmedju Srbije i SAD na polju trgovine, ulaganja i ekonomskog razvoja.

Postala je najmladja članica u mreži Američkih komora u svetu, koja se ujedno i najbrže razvila. Članice Američke komore su američke, evropske i ostale svetske kompanije, kao i domaće napredne kompanije koje dele njene vrednosti. Članice radeći preko Komore zajednički stvaraju moćnu grupaciju promovišući njene poslovne principe po celoj Srbiji.

Američka privredna komora doprinosi unapređenju i porastu domaćeg poslovanja, pogodnog za direktne strane investicije i na sveukupnom povećanju medjunarodne trgovine i ekonomskog razvoja. Drugim rečima, ona omogućava postojećim kompanijama mogućnost širenja mreže, lobiranja, poslovne edukacije i partnerstva.

Misija

Američka Privredna Komora promoviše najbolje američke poslovne principe, vrednosti i društveno odgovorno partnerstvo izmedju SAD i Srbije, koje će kroz trgovinu i investicije doprineti ekonomskom razvoju zemlje. S tim u vezi, Američka Privredna Komora radi na:

 • Unapređenju interesa napretka kompanija, članica američke privredne komore koje podržavaju poboljšanje sveukupnog poslovnog okruženja
 • Jačanje organizacije sa ciljem služenja prevashodnom interesu kompanija - članica
 • Isticanju imidža Američke Privredne Komore i njenih članica, kao i njihovog doprinosa u Srbiji
 • Održavanju bliske komunikacije izmedju samih članica

Dostignuća i zadaci AmCham-a

Osnovana u oktobru 2001, zadaci Američke Privredne Komore u Srbiji su:

 • Da probudi interesovanja i poglede na američko poslovanje u Srbiji
 • Da doprinese dokazivanju opštih poslovnih principa
 • Da Komora zadrži najviši standard
 • Da promoviše Srbiju kao prioritet za potencijalna strana ulaganja

AMCHAM nastoji da doprinese povećanju vrednosti svojih članica kroz:

 • pomaže u razmeni informacija i ideja medju članicama i srpskim kompanijama
 • zalaže se za uklanjanje barijera koje ometaju rast i ekonomski razvoj
 • potpomaže bržem uključivanju Srbije u EU
 • razvija saradnju sa Vladom na svim nivoima
 • pruža nove aspekte za razumevanje medju zvaničnicima
 • aktivno savetuje poslovnu zajednicu
 • podiže vrednost Amcham i njenu viziju

Za više informacija o Američkoj privrednoj komori u Srbiji posetite http://www.amcham.rs/, ili ih direktno kontaktirajte na:

AmCham Serbia
Vlajkovićeva 30/III/10, 11000 Belgrade
Tel: (+381 11) 334-5961; 324-7720
Tel/fax: (+381 11) 324-7771

Top