Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Nacionalni PET Centar u okviru Kliničkog centra Srbije

U okviru programa podrške društvenoj zajednici namenjenog zdravstvu, Klinički centar Srbije je 2009. godine dobio “Nacionalni PET Centar”, najsavremeniji centar za dijagnostifikovanje i lečenje malignih bolesti, prvi te vrste u regionu. Zahvaljujući donaciji Banke od milion evra, Nacionalni PET Centar je opremljen najmodernijim aparatima koji će mnogo doprineti u lečenju ove opake bolesti. Prednosti Nacionalnog PET Centra su brže uspostavljanje precizne dijagnoze i bolji rezultati lečenja teških bolesti, smanjenje broja nepotrebno primenjenih hirurških i ostalih terapijskih procedura kao rezultat pouzdanosti PET nalaza.
Zahvaljujući ogromnim dijagnostičkim potencijalima ove tehnike, značajno se ubrzava uspostavljanje tačne dijagnoze najtežih bolesti i time doprinosi pravovremenom i adekvatnom planiranju lečenja, preciznoj proceni rezultata lečenja, pa samim tim i boljoj prognozi bolesti.

Klinika za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije dobila je nove instrumente za videoasistiranu hirurgiju zahvaljujući donaciji banke, 2016. godine. Novi instrumenti unaprediće rad lekara u ovoj vrlo zahtevnoj oblasti hirugije, a pacijentima pružiti bolju zdravstvenu zaštitu.
Top