Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

CSR sertifikat

Eurobank Direktna je finansijska institucija u Srbiji kojoj je dodeljen sertifikat društveno odgovornog poslovanja od strane Nacionalne organizacije za lokalni ekonomski razvoj (NALED). NALED, kao organizacija koja je poznata po sertifikaciji gradova i opština sa povoljnom investicionom klimom, ovoga puta je uz podršku USAID-a pokrenula pilot projekat u Srbiji, sa ciljem da ukaže na značaj odgovornog poslovanja medju kompanijama koje uspečno posluju u različitim oblastima.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu da banka posluje u skladu sa najvišim svetskim standardima korporativne društvene odgovornosti, u 5 sertifikovanih oblasti: korporativno upravljanje, tržiste, lokalna zajednica, životna sredina i radno okruženje. U procesu koji je trajao 6 meseci, kompanije su morale da ispune najmanje tri četvrtine od ukupno 119 kriterijuma i indikatora, koji su bili bazirani na međunarodnim standardima i najboljim primerima svetske prakse u oblasti odgovornog poslovanja.

Povezana dokumenta

Top