Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

FINANSIJSKI REZULTATI ZA PRVI KVARTAL 2009.

1 Januar 2009.

Neto profit dostiže 81 miliona evra u poređenju sa 5 miliona u prošlom tromesečju

FINANSIJSKI REZULTATI ZA PRVI KVARTAL 2009.
  • Neto profit dostiže 81 miliona evra u poređenju sa 5 miliona u prošlom tromesečju
  • Krediti i depoziti su porasli za 12 i 17%, u poređenju sa istim periodom prošle godine
  • Odnos kredita i depozita i dalje napreduje i dostiže 114%
  • Prva grčka banka koja je podržala korporativna tržišta od početka krize bez garancije grčke države, sa plasiranih 500 miliona evra bez garancija
  • Ograničeni i smanjeni operativni troškovi za 3,4%, na 362 miliona evra
  • Porast rashoda rezervisanja kako bi se očuvao kvalitet kreditnog portfolija
  • Stvaranje organskog kapitala: Core Tier I racio raste za 60 osnovnih poena na 8,6%
  • Adekvatnosti kapitala raste na 11,3%
  • Deo dividendi u akcijama u razmeri 2 akcije za 98 postojećih
Top